Pseudoelement CSS ::after

Pseudoelement CSS ::after dodaje za wybranym elementem wirtualny element śródliniowy, którego treścią jest wartość własności content. Element dodany przez pseudoelement ::after jest ostatnim dzieckiem wybranego elementu. Pseudoelement ten ma różne zastosowania. Jedno z nich, dodawanie … Więcej

Pseudoelement CSS ::backdrop

Pseudoelement CSS ::backdrop reprezentuje obszar tła pod elementem, który został wyświetlony na warstwie wierzchniej w oknie przeglądarki. Odnosi się do następujących przypadków: Element został wyświetlony w trybie pełnoekranowym za pomocą metody requestFullscreen() z API Fullscreen. … Więcej

Pseudoelement CSS ::before

Pseudoelement CSS ::before dodaje przed wybranym elementem wirtualny element śródliniowy, którego treścią jest wartość własności content. Element dodany przez pseudoelement ::before jest pierwszym dzieckiem wybranego elementu. Pseudoelement ten jest używany do różnych celów związanych z … Więcej

Pseudoelement CSS ::cue

Pseudoelement ::cue odnosi się do ścieżki tekstowej WebVTT w wybranym elemencie, np. video, a więc za jego pomocą można na przykład formatować napisy do filmów. Pseudoelement ::cue obsługuje tylko poniższe własności CSS: color opacity visibility … Więcej

Pseudoelement CSS ::file-selector-button

Pseudoelement CSS ::file-selector-button odnosi się do przycisku utworzonego za pomocą elementu HTML input z atrybutem type="file". Przykład użycia ::file-selector-button Przycisk wyboru pliku w poniższym przykładzie będzie miał czerwone jednopikselowe obramowanie i jasnoróżowe tło. ::file-selector-button { … Więcej

Pseudoelement CSS ::first-letter

Pseudoelement CSS ::first-letter reprezentuje pierwszą literę tekstu wybranego elementu blokowego, jeśli przed nią nie znajduje się nic innego, np. grafika. Choć do pierwszej litery tekstu elementu można łatwo się odwołać przez umieszczenie jej np. w … Więcej

Pseudoelement CSS ::first-line

Pseudoelement CSS ::first-line reprezentuje pierwszy wiersz treści wybranego elementu blokowego. Język HTML nie zawiera elementu, który pozwalałby odnieść się do takiego fragmentu treści, ponieważ długość wiersza zależy od paru czynników, w tym od szerokości okna … Więcej

Pseudoelement CSS ::marker

Pseudoelement CSS ::marker reprezentuje pole punktora elementu listy, czyli pole zawierające numer lub inny znacznik elementu listy, i umożliwia jego zmianę za pomocą własności content oraz sformatowanie w dowolny sposób za pomocą innych własności CSS. … Więcej

Pseudoelement CSS ::part

Pseudoelement CSS ::part reprezentuje każdy element w drzewie cieni (ang. Shadow Tree), który ma odpowiedni atrybut part. Przykład użycia ::part W poniższym przykładzie zakładamy, że utworzyliśmy niestandardowy element HTML o nazwie karuzela, który zawiera element … Więcej

Pseudoelement CSS ::placeholder

Pseudoelement CSS ::placeholder reprezentuje tekst pomocniczy w elemencie input lub textarea, czyli treść podaną w atrybucie placeholder tych elementów. Standardowo w większości przeglądarek ten tekst ma jasnoszary kolor i nie jest pogrubiony. Za pomocą pseudoelementu … Więcej