Sass — podstawy

Podstawy języka Sass — wprowadzenie do technologii Sass dla początkujących. Dowiedz się, jak używać zmiennych, domieszek i pętli w Sass oraz jak wykorzystywać możliwości zagnieżdżania i dziedziczenia stylów w Sass, aby szybko tworzyć łatwiejsze w utrzymaniu i prostsze kaskadowe arkusze stylów