Opór elektryczny (rezystancja)

Siła oporu elektrycznego zależy od typu materiału, powierzchni jego przekroju poprzecznego oraz temperatury. Fachowo nazywa się go rezystancją

Więcej