Przełączanie JavaScriptu zależnie od zmiany widoczności elementu za pomocą jQuery

Jeśli chcesz uruchomić wybrany skrypt JavaScript, gdy użytkownik przestanie interesować się kartą lub do niej wróci, możesz skorzystać z tego rozwiązania

Więcej

Łączenie wywołań wtyczek w łańcuchy w jQuery

Biblioteka jQuery umożliwia tworzenie łańcuchów wywołań metod wtyczek, aby ograniczyć proces przeszukiwania drzewa DOM i liczbę tworzonych obiektów jQuery

Więcej

Obsługa błędów wywołań Ajax w jQuery

Gdy wywołanie Ajax spowoduje błąd 404 lub 500, nastąpi uruchomienie procedury obsługi błędów. Jeśli procedura ta nie jest zdefiniowana, może to przeszkodzić w wykonaniu innego kodu jQuery

Więcej

Znajdowanie elementów po tekście za pomocą jQuery

Za pomocą selektora jQuery contains() można znaleźć tekst w treści elementu HTML. Przedstawiamy skrypt, który działa tak, że jeśli nie znajdzie wybranego tekstu, to ukryje element, w którym go szukał

Więcej

Otwieranie odnośników za pomocą jQuery

Jeśli chcesz otwierać odnośniki zewnętrzne w nowej karcie lub nowym oknie przeglądarki, a odnośniki w obrębie tej samej witryny w tym samym oknie lub tej samej karcie, możesz skorzystać z tego skryptu

Więcej

Nadanie dwóm elementom div takiej samej wysokości za pomocą jQuery

Czasami chcemy, aby dwa elementy div miały taką samą wysokość niezależnie od tego, ile treści zawierają. Można do tego użyć jQuery

Więcej

Prosty akordeon w jQuery

Utworzenie prostego akordeonu za pomocą jQuery jest bardzo łatwe. W poradzie tej dowiesz się właśnie, jak to zrobić

Więcej

Przełączanie efektów zanikania i przesuwania za pomocą jQuery

W animacjach tworzonych przy użyciu jQuery bardzo często wykorzystuje się efekty przesuwania oraz stopniowego zanikania i wyświetlania elementów, do tworzenia których idealnie nadają się metody fadeIn i slideDown

Więcej

Wyłączanie odnośników za pomocą jQuery

Czasami nie chcemy, aby kliknięcie odnośnika powodowało przejście do określonej strony ani ponowne załadowanie bieżącej strony, tylko aby np. powodowało uruchomienie wybranego skryptu.

Więcej

Wyłączanie pól formularza za pomocą jQuery

Czasami trzeba wyłączyć przycisk zatwierdzania formularza lub niektóre z jego pól tekstowych do czasu aż użytkownik wykona pewne czynności (np. zaznaczy pole wyboru Przeczytałem warunki i je akceptuję). Rozwiązaniem jest skorzystanie z atrybutu disabled

Więcej