Sposoby serwowania skryptów PHP przez serwer internetowy

Na serwerze można skonfigurować kilka sposobów serwowania skryptów PHP. Kiedyś używano modułu Apache mod_php. Ale lepszy jest PHP-FPM. Sprawdź dlaczego

Więcej

Buforowanie kodów operacyjnych PHP

W starszych wersjach PHP, każde wykonanie skryptu wymagało jego kompilacji. Ale w nowszych wersjach języka dodano bufory kodów operacyjnych

Więcej

PHP i wyrażenia regularne

W PHP z wyrażeń regularnych można korzystać na dwa sposoby: za pomocą funkcji PCRE (zgodnych z Perl, preg_*) i POSIX (POSIX extended, ereg_*). Która metoda jest lepsza?

Więcej

PHP i Memcached

System buforowania może znacznie poprawić wydajność aplikacji PHP. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań tego typu jest Memcached

Więcej

Wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą PHP

W języku PHP dostępna jest funkcja mail() o kusząco prostej budowie. Niestety, podobnie jak jest z wieloma innymi składnikami tego języka, prostota ta jest zwodnicza i użytkownik tej funkcji szybko może żałować, że się na nią zdecydował. Zobacz czym ją zastąpić

Więcej