Napięcie i natężenie prądu w praktycznym obwodzie

Należy pamiętać, że choć w prostym obwodzie natężenie prądu (liczba elektronów przepływających w każdej sekundzie) jest jednolite, wartość napięcia (energii potencjalnej na jednostkę ładunku) między dwoma punktami może się znacznie różnić.

Więcej

Napięcie i natężenie

Napięcie elektryczne i natężenie prądu elektrycznego

Więcej