Rozdział 17. Metody i klasy abstrakcyjne

Klasę abstrakcyjną można traktować jako coś w rodzaju szablonu. Jeśli chcecie utworzyć obiekt klasy bazującej na klasie abstrakcyjnej, to musicie dostarczyć implementacje wszystkich abstrakcyjnych metod znajdujących się w klasie nadrzędnej.

Więcej

Rozdział 14. Projektowanie przy użyciu obiektów

Uruchamiamy w naszych głowach procesy myślenia obiektowego. Robimy to dlatego, bo zależy nam na tym, aby nasze systemy były jak najprostsze.

Więcej

Rozdział 5. Metody C#

Tworzenie programów podzielonych na metody C#. Poznajemy parametry, argumenty, wartości zwrotne, sposoby przekazywania parametrów i wiele innych technik

Więcej