profesor kodecki
wrz.23

Rozdział 8. Local storage

Rozdział 8. kursu HTML5. Rzeczowo i na temat. W tym rozdziale omówiono metody korzystania z technologii local storage

Więcej