Rozdział 17. Metody i klasy abstrakcyjne

Klasę abstrakcyjną można traktować jako coś w rodzaju szablonu. Jeśli chcecie utworzyć obiekt klasy bazującej na klasie abstrakcyjnej, to musicie dostarczyć implementacje wszystkich abstrakcyjnych metod znajdujących się w klasie nadrzędnej.

Więcej