Rozdział 16. Dziedziczenie

Dziedziczenie to kolejny kreatywny sposób na realizację lenistwa. Technika ta umożliwia wybieranie zachowań z klas i tworzenie na ich podstawie nowych zachowań o zmodyfikowanej funkcjonalności

Więcej