profesor kodecki
mar13

Rozdział 3. Zabezpieczanie baz danych i SQL

Ujawnione dane uwierzytelniające Większość aplikacji PHP korzysta z baz danych. Najczęściej aplikacja łączy się z wybraną bazą, a następnie dokonuje w niej uwierzytelnienia przy użyciu danych uwierzytelniających: <?php $host = 'example.org'; $username = 'nazwaużytkownika'; $password = 'hasło'; $db = mysql_connect($host, $username, $password); ?> Kod ten może znajdować się w pliku o nazwie db.inc dołączanym do aplikacji zawsze,...

Więcej