Automatyczne ładowanie klas w PHP

W PHP jest kilka sposobów na automatyczne ładowanie plików klas. Najlepiej jest zarejestrować autoloader za pomocą funkcji spl_autoload_register()

Więcej