Shebang.pl

unknown: niewiadoma

Ogólnie nieznana wartość lub składnik równania matematycznego, którego wartość jest nieznana. Na przykład w równaniu x + 2 = 4 niewiadomą jest x.

Exit mobile version