narrowing type conversion: zawężająca konwersja typów

> Dodaj do ulubionych
Operacja polegająca na zamianie typu o szerszym zakresie na typ o węższym zakresie. Może, ale nie musi, prowadzić do utraty części informacji, np. w wyniku konwersji w języku C++ liczby 1000.0 typu double na typ int nie zostaną utracone żadne informacje. Natomiast w wyniku konwersji liczby 1000 typu double na typ char utrata taka nastąpi. W niektórych językach programowania wykonywanie niejawnych konwersji zawężających jest zabronione, a w innych (np. C++) nie. Jednak bez względu na to czy niejawne konwersje zawężające są dopuszczane przez język programowania, czy nie, większość kompilatorów ostrzega o ich występowaniu w czasie kompilacji. W językach platformy .NET istnieje także specjalna instrukcja Option Strict, za pomocą której można włączać i wyłączać niejawne konwersje zawężające.

Dodaj komentarz

20 − 13 =