Shebang.pl

iterator: iterator

Rodzaj mechanizmu zdefiniowanego razem ze strukturą danych określającego dostęp do jej elementów i sposób wykonywania operacji na nich. Na przykład iterator listy umożliwia dostęp do każdego jej elementu po kolei i wykonanie na nim pewnych działań.
Exit mobile version