inheritance (OOP): dziedziczenie

22 listopada 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Jeden z filarów programowania obiektowego. Umożliwia tworzenie klas potomnych (podklas) na podstawie klas nadrzędnych (nadklas). Klasa dziedzicząca ma wszystkie własności (metody i pola) klasy nadrzędnej i może dodawać własne. Oznacza to, że podklasa jest pewnego rodzaju bardziej wyspecjalizowaną wersją swojej klasy bazowej. Na przykład klasą bazową może być Dzik a jej bardziej wyspecjalizowanymi podklasami Locha, Warchlak i Odyniec. Technika ta pozwala na uniknięcie wielokrotnego pisania tego samego kodu (podklasa automatycznie dziedziczy kod nadklasy) oraz ułatwia unikanie błędów. Na bardziej abstrakcyjnym poziomie dziedziczenie można wyrazić jako związek „jest” (is-a-relationship) między klasami. To znaczy, wracając do przykładu z dzikiem, na przykład warchlak jest dzikiem.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.