hierarchy: hierarchia

> Dodaj do ulubionych |
Share
Struktura prezentująca relacje wzajemnego podporządkowania elementów systemu. Każdy element znajduje się na określonym poziomie hierarchii i może mieć zero lub więcej elementów podrzędnych. Każdy element może mieć maksymalnie jeden bezpośredni element nadrzędny i dowolną liczbę pośrednich elementów nadrzędnych. Szczególnym rodzajem hierarchii jest np. drzewo dokumentu HTML (document-tree).

Dodaj komentarz

2 × jeden =