external style sheet: zewnętrzny arkusz stylów

> Dodaj do ulubionych |
Share
Arkusz stylów zapisany w osobnym pliku tekstowym o rozszerzeniu .css i dołączany do wybranych dokumentów HTML lub XML za pomocą odpowiedniej konstrukcji językowej.

Dodaj komentarz

1 × 3 =