end tag: znacznik zamykający

22 listopada 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Część elementu dokumentu HTML lub XML (i pokrewnych) oznaczająca jego zakończenie, np. </p> w języku HTML. Poniżej pokazany jest szczegółowy schemat budowy typowego elementu HTML.