currying: currying

22 listopada 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Sprowadzenie funkcji przyjmującej kilka argumentów do serii wywołań funkcji jednoargumentowych. Wynalazcą tej techniki jest Moses Schönfinkel, ale spopularyzował ją dopiero Haskell Brooks Curry.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.