condition predicate: predykat warunkowy

> Dodaj do ulubionych |
Share
Wyrażenie, od którego prawdziwości zależy czy operacja zostanie wykonana, czy nie. Np. operacja get() struktury danych może zostać wykonana tylko wówczas, gdy struktura ta nie jest pusta, a więc predykatem warunkowym w tym przypadku jest „struktura nie jest pusta”.

Dodaj komentarz

11 − 10 =