bit mask: maska bitowa

22 listopada 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Słowo komputerowe służące do zmiany bitów w innym słowie o takiej samej długości. Do tego celu można wykorzystywać logiczne operatory bitowe AND, OR oraz XOR. Aby na przykład wyzerować trzy pierwsze bity w słowie 11100111 należy użyć maski 00011111 i operatora logicznego AND. Wynikiem będzie słowo 00000111.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.