base initializer: inicjalizator klasy bazowej

> Dodaj do ulubionych |
Share
Wartość zdefiniowana w konstruktorze klasy pochodnej służąca do inicjalizowania obiektów klasy nadrzędnej.

Dodaj komentarz

trzynaście + dwanaście =