autoboxing: automatyczne opakowywanie

> Dodaj do ulubionych |
Share
Konwersja typu prostego na złożony wykonywana automatycznie przez kompilator. Technika ta pozwala na zapisywanie typów prostych w strukturach danych, które przechowują tylko obiekty.

Dodaj komentarz

12 − 2 =