action listener: obiekt nasłuchujący zdarzeń

> Dodaj do ulubionych
Charakterystyczny dla języka Java rodzaj obiektu klasy implementującej interfejs ActionListener (który zawiera tylko deklarację metody actionPerformed) lub dziedziczącej po klasie, która go implementuje. Programista może zarejestrować taki obiekt dla wybranych zdarzeń, aby spowodować wykonanie przez program określonych czynności w momencie, gdy one wystąpią. Za działania tego obiektu odpowiada zaimplementowana w jego klasie metoda actionPerformed.

Dodaj komentarz

7 − 1 =