Shebang.pl

Dodawanie paska akcji

Co będzie potrzebne

  • Android w wersji 2.1 lub nowszej

Warto przeczytać

Pasek akcji to jeden z najważniejszych elementów, jakie możesz zaimplementować w swojej aplikacji. Zawiera on funkcje interfejsu wspólne dla wszystkich aplikacji systemu Android, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z nowych aplikacji w znany już sposób. Kluczowe funkcje paska to:

Niniejsza lekcja stanowi krótkie omówienie podstawowych cech paska akcji. Aby dowiedzieć się więcej na temat jego innych funkcji, zapoznaj się z przewodnikiem Pasek akcji (ang.).

Spis treści

Tworzenie paska akcji
Dowiesz się, jak dodać do aktywności prosty pasek akcji — zarówno w aplikacjach działających tylko na urządzeniach z Androidem w wersjach 3.0 i nowszych, jak i obsługujących Androida w wersjach starszych (minimum 2.1). W drugim przypadku będziesz musiał skorzystać z biblioteki pomocniczej Androida (Android Support Library).
Dodawanie przycisków akcji
Nauczysz się dodawać do paska akcje użytkownika i na nie reagować.
Formatowanie wyglądu paska akcji
Nauczysz się nadawać paskowi akcji indywidualny wygląd.
Nakładanie paska akcji
Dowiesz się, jak nałożyć pasek akcji na układ aplikacji, dzięki czemu uzyskasz płynne przejścia przy ukrywaniu paska.
Exit mobile version