Biblioteka ScrollReveal.js

Biblioteka JavaScript do łatwego implementowania animacji przewijania stron internetowych.

Więcej

Przełączanie JavaScriptu zależnie od zmiany widoczności elementu za pomocą jQuery

Jeśli chcesz uruchomić wybrany skrypt JavaScript, gdy użytkownik przestanie interesować się kartą lub do niej wróci, możesz skorzystać z tego rozwiązania

Więcej

Łączenie wywołań wtyczek w łańcuchy w jQuery

Biblioteka jQuery umożliwia tworzenie łańcuchów wywołań metod wtyczek, aby ograniczyć proces przeszukiwania drzewa DOM i liczbę tworzonych obiektów jQuery

Więcej

Obsługa błędów wywołań Ajax w jQuery

Gdy wywołanie Ajax spowoduje błąd 404 lub 500, nastąpi uruchomienie procedury obsługi błędów. Jeśli procedura ta nie jest zdefiniowana, może to przeszkodzić w wykonaniu innego kodu jQuery

Więcej

ES6 bez tajemnic. Przyszłość

W tym artykule omówię garść innych nowych elementów, których nie miałem okazji wyczerpująco przedstawić. Potraktuj to jak zwiedzanie zamku, w którego komnatach mieszczą się wszystkie struktury języka…

Więcej

Znajdowanie elementów po tekście za pomocą jQuery

Za pomocą selektora jQuery contains() można znaleźć tekst w treści elementu HTML. Przedstawiamy skrypt, który działa tak, że jeśli nie znajdzie wybranego tekstu, to ukryje element, w którym go szukał

Więcej

ES6 bez tajemnic. Moduły

Moduł w ES6 to plik zawierający kod JavaScript. Nie oznacza się go specjalnym słowem kluczowym module i odczytywany jest w zasadzie tak jak skrypt. Pomiędzy skryptami a modułami istnieją jednak dwie różnice…

Więcej

Otwieranie odnośników za pomocą jQuery

Jeśli chcesz otwierać odnośniki zewnętrzne w nowej karcie lub nowym oknie przeglądarki, a odnośniki w obrębie tej samej witryny w tym samym oknie lub tej samej karcie, możesz skorzystać z tego skryptu

Więcej

ES6 bez tajemnic. Podklasy

Kolejny artykuł z serii ES6 bez tajemnic. Temat tego odcinka: podklasy w ES6

Więcej

Nadanie dwóm elementom div takiej samej wysokości za pomocą jQuery

Czasami chcemy, aby dwa elementy div miały taką samą wysokość niezależnie od tego, ile treści zawierają. Można do tego użyć jQuery

Więcej