jQuery 1.8

11 sierpnia 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Pojawiła się finalna wersja biblioteki jQuery 1.8.

Nowości w jQuery 1.8

Lista najważniejszych zmian wprowadzonych w nowej wersji:

Zmiana architektury Sizzle: mechanizm selektorów został napisany od nowa. Dzięki czemu działa znacznie lepiej i szybciej.

Całkowita przebudowa animacji: moduł animacji został gruntownie przejrzany oraz oczyszczony z różnych błędów i usterek. Większość zmian dotyczy wewnętrznych mechanizmów, dzięki czemu istniejące animacje powinny działać tak jak do tej pory, tylko lepiej. Ponadto wprowadzono kilka nowości, dzięki którym animacje są bardziej ogólne i rozszerzalne.

Automatyczne dodawanie przedrostków CSS: dla własności CSS używanych w metodach .css() i .animate() w razie potrzeby dodawane są przedrostki odpowiadające używanej przeglądarce. Na przykład w przypadku użycia kodu .css("user-select", "none"); w Chrome i Safari wartość zostanie zmieniona na "-webkit-user-select", w Firefoksie na "-moz-user-select", a w Internet Explorerze 10 na "-ms-user-select".

Zmniejszenie rozmiaru kodu: biblioteka jQuery 1.8 po skompresowaniu gzip jest o kilkaset bajtów mniejsza od jQuery 1.7.2.

Co usunięto

Lista najważniejszych rzeczy, które zostały usunięte:

$(element).data(“events”): usunięto strukturę events, która została wprowadzona w jQuery 1.6 w celu oddzielenia wewnętrznych danych od danych użytkownika i zapobiegnięcia występowaniu kolizji nazw. W jQuery 1.8 można już tylko używać do celów diagnostycznych poprzez $._data(element, "events"). Należy pamiętać, że nie jest to obsługiwany interfejs publiczny, a więc jego implementacja może się zmieniać.

Deferred.isResolved() i Deferred.isRejected(): te dwie metody nie są już potrzebne, ponieważ już w jQuery 1.7 zastąpiono je metoda Deferred.state().

Więcej informacji o zmianach można przeczytać na stronie http://blog.jquery.com/2012/08/09/jquery-1-8-released/

Kod biblioteki można pobrać z CDN jQuery:

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.