Angielski dla programistów

Kurs języka angielskiego zapoznający studentów ze słownictwem z zakresu programowania komputerowego i polsko-angielskiej terminologii programistycznej. Kurs ten pozwala wyrobić umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów programistycznych i swobodnego wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane z programowaniem komputerowym.

Więcej

Préprocesseur

Coś dla uczących się języka francuskiego. Tekst po francusku o preprocesorze C++, wykaz najciekawszych słówek i terminów programistycznych oraz ich tłumaczenie na język polski.

Więcej