Firebug 1.11 alpha 5

24 października 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Pojawiła się wersja 1.11a5 dodatku Firebug do Firefoksa. W nowej wersji poprawiono 18 błędów i jest ona zgodna z Firefoksami od 16 do 19. Najważniejsze zmiany w nowej wersji dodatku Firebug:

  • Możliwość obsługi własności performance.timing z poziomu konsoli Firebuga<.li>
  • Automatyczne uzupełnianie wbudowanych własności
  • Poprawiona logika strony instalacyjnej
  • Możliwość uruchamiania Firebuga w wyskakujących okienkach

Obsługa Navigation Timing

W najnowszej wersji dodatku Firebug dodano możliwość wyświetlenia w konsoli wykresu przedstawiającego dane Navigation Timing.

Aby wyświetlić ten wykres, należy wykonać w konsoli polecenie performance.timing. Szczegółowy opis tej funkcji można znaleźć tutaj.

Automatyczne uzupełnianie wbudowanych własności

Konsola automatycznie uzupełnia nazwy wbudowanych składowych obiektów String.prototype i Object.prototype i innych.

Poprawiona logika strony instalacyjnej

Strona instalacyjna to strona wyświetlana po zakończeniu instalacji dodatku Firebug. Na stronie tej wyświetlane są informacje o nowych funkcjach i wprowadzonych poprawkach.

Możliwość uruchamiania Firebuga w wyskakujących okienkach

Dodatek Firebug znowu może być wywoływany w wyskakujących okienkach.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.