CSS3. Moduł kolorów

Tłumaczenie specyfikacji CSS3. Moduł kolorów CSS3

Więcej

CSS 3: Selektory

Tłumaczenie na język polski specyfikacji selektorów CSS3. CSS 3. Selektory

Więcej

Wtyczka tablesorter do jQuery

Polskie tłumaczenie strony wtyczki do jQuery tablesorter umożliwiającej automatyczne sortowanie zawartości tabel

Więcej

Dokumentacja Code::Blocks. Rozdział 1

Dokumentacja techniczna środowiska programistycznego Code::Blocks – tworzenie projektów, pisanie programów, skróty klawiszowe Code::Blocks, kompilacja programów…

Więcej

AutoHotkey

Tłumaczenie instrukcji obsługi i dokumentacji oraz kurs obsługi programu AutoHotkey do tworzenia makr i skrótów klawiszowych

Więcej