Shebang.pl

Zmienianie klas za pomocą jQuery w reakcji na najechanie kursorem na element

chmurki z wykrzyknikiem i napisem tip

Powiedzmy że chcesz zmienić wygląd elementu, gdy ktoś najedzie na niego kursorem. Rozwiązaniem może być dodanie klasy, gdy kursor znajdzie się nad tym elementem i usunięcie jej, gdy kursor zostanie zabrany.

$('.btn').hover(function () {
  $(this).addClass('hover');
}, function () {
  $(this).removeClass('hover');
});

Trzeba jeszcze tylko dodać potrzebny kod CSS. Jeszcze prostszym rozwiązaniem jest użycie metody toggleClass:

$('.btn').hover(function () {
  $(this).toggleClass('hover');
});
Exit mobile version