Shebang.pl

Przełączanie efektów zanikania i przesuwania za pomocą jQuery

chmurki z wykrzyknikiem i napisem tip

W animacjach tworzonych przy użyciu jQuery bardzo często wykorzystuje się efekty przesuwania oraz stopniowego zanikania i wyświetlania elementów, do tworzenia których idealnie nadają się metody fadeIn i slideDown. Jeśli jednak chcesz, aby pierwsze kliknięcie powodowało pojawienie się elementu, a drugie — jego zniknięcie, to możesz skorzystać z poniższego prostego skryptu:

// zanikanie
$('.btn').click(function () {
  $('.element').fadeToggle('slow');
});

// przełączenie
$('.btn').click(function () {
  $('.element').slideToggle('slow');
});
Exit mobile version