Shebang.pl

HTML Now — internetowe narzędzie do szybkiego tworzenia szablonów HTML

htmlnow - zrzut ekranu

HTML Now to proste działające w przeglądarce internetowej narzędzie do szybkiego tworzenia podstawowych szablonów stron HTML.

Obsługa

Po lewej stronie znajduje się kilka kart, które można rozwinąć, aby wyświetlić listę opcji dotyczących danej części strony internetowej.

W sekcji TEXT można ustawić tytuł i wpisać treść główną strony. W sekcji META/HEAD można zdefiniować różne znaczniki , dodać komentarz warunkowy informujący użytkowników przeglądarki Internet Explorer 8, że powinni ją zmienić itp.

W części SCRIPTS znajduje się wybór rozmaitych skryptów i arkuszy stylów, które można dołączyć do strony, np. jQuery, Modernizr, Mustache, Twitter Bootstrap CSS, CSS Normalize itp.

Na ostatniej karcie, BUNDLES, znajdują się opcje umożliwiające użycie do budowy strony różnych systemów, np. Angular Js czy Ember Js.

Największą zaletą narzędzia jest jego prostota. Wystarczy parę kliknięć, aby utworzyć podstawowy szablon strony, który później można dalej rozbudowywać.

Użyte technologie, licencja i pobieranie

Do budowy HTML Now wykorzystano AngularJs, jQuery, bower, normalize.css oraz font-awesome.

Narzędzie jest dostępne na licencji MIT w serwisie GitHub.

Exit mobile version