Element meter

11 sierpnia 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Element meter reprezentuje wartość skalarną ze znanego przedziału lub liczbę zmiennoprzecinkową, np. poziom użycia dysku, poziom trafności wyniku wyszukiwania albo procent głosów oddanych na kandydata w wyborach.

Kontekst użycia

Modele treści HTML5treść ogólna, syntagmatyczna, etykietowalna
Elementy nadrzędneelementy treści syntagmatycznej
Elementy potomne

elementy treści syntagmatycznej

ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
NormyHTML 5 — podrozdział 4.10.17
Interfejs DOMHTMLMeterElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

Element meter został dodany w języku HTML 5

Przykłady użycia

Element meter. Treść tego elementu zostanie wyświetlona przez stare przeglądarki, któe go nie obsługują:
<meter value=5 max=10>Wykonano 5 z 10</meter>

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element meter ma atrybut obowiązkowy value.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

AtrybutOpis
highOkreśla dolną granicę przedziału wysokich wartości miernika. Wartość tego atrybutu musi być mniejsza od wartości atrybutu max oraz większa od atrybutów low i min. Jeśli atrybut ten nie zostanie zdefiniowany, lub jego wartość jest większa od wartości atrybutu max, domyślnie jego wartość jest równa max
lowOkreśla górną granicę przedziału niskich wartości miernika. Wartość tego atrybutu musi być wyższa od wartości atrybutu min i mniejsza od atrybutów high i max. Jeśli atrybut ten nie zostanie zdefiniowany, lub jego wartość jest większa od wartości atrybutu min, domyślnie jego wartość jest równa min
max

Określa górną granicę przedziału wartości elementu. Jeśli atrybut ten nie zostanie zdefiniowany, przyjmowana jest wartość 1

minOkreśla dolną granicę przedziału wartości elementu. Jeśli atrybut ten nie zostanie zdefiniowany, przyjmowana jest wartość 0
optimumOkreśla optymalną wartość w przedziale
valueOkreśla bieżącą wartość elementu

Jeśli nie zostaną zdefiniowane wartości maksymalna ani minimalna, odgórnie przyjmowany jest przedział 0..1 i wartości elementu muszę mieścić się w tym przedziale.

Ustawienia atrybutów low i high mają wpływ na wygląd kontrolki wyświetlonej na stronie. Jeśli np. w wartości elementu meter zostanie przekroczona wartość atrybutu high, to kontrolka na stronie zmieni kolor:

<meter low="20" high="80" max="100" value="81">81</meter>

W przeglądarce Opera 12.01 efekt działania powyższego kodu będzie następujący:
Wygląd elementu meter z wysoką wartością

<meter low="20" high="80" max="100" value="79">79</meter>

Natomiast ten kod da następujący rezultat w Operze 12.01:
Wygląd elementu meter z prawie wysoką wartością

Uwagi

Elementu meter nie należy używać do oznaczania postępu wykonywania procesów (np. pasków postępu instalacji). Do tego służy element progress.

Element meter nie reprezentuje skalarnych wartości bez określonego przedziału, np. nie należy go używać do oznaczania wagi ani wysokości czegoś, chyba że znana jest wartość maksymalna tych wielkości.

Dyskusja

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *