Element meta

26 października 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Element meta służy do definiowania metadanych dokumentu, tzn. informacji opisujących ten dokument. Informacje te określa się w postaci par nazwa-wartość.

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 metadane, treść ogólna, treść syntagmatyczna
Elementy nadrzędne Elementy head i noscript oraz elementy syntagmatyczne
Elementy potomne Brak — jest to element pusty
Znaczniki

Znacznik otwierający jest obowiązkowy, znacznik zamykający jest zabroniony

Normy HTML5 — podrozdział 4.2.5, HTML 4.01 — podrozdział 7.4.4.2
Interfejs DOM brak
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5 W HTML5 element meta ma nowy atrybut charset oraz został pozbawiony atrybutu scheme

Przykłady użycia

Przykłady użycia elementu meta:
<meta name="description" content="Strona zawierająca opis elementu meta języka HTML">
<meta name="author" content="Łukasz Piwko">

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Atrybutem obowiązkowym elementu meta jest content, jeśli zdefiniowany jest atrybut http-equiv lub name. Jeśli żaden z tych atrybutów nie jest zdefiniowany, atrybut content jest zabroniony.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

Atrybut Opis
charset Określa sposób kodowania znaków w dokumencie
name Określa rodzaj metadanych definiowanych w danym elemencie meta. Atrybut ten może przyjmować następujące wartości:
  • application-name — określa nazwę aplikacji reprezentowanej przez stronę
  • author — określa autora dokumentu
  • description — określa krótki opis zawartości dokumentu
  • generator — zawiera identyfikator programu, za pomocą którego został utworzony dokument
  • keywords — określa oddzielane przecinkami słowa i frazy kluczowe opisujące zawartość strony
http-equiv Określa treść nagłówka odpowiedziHTTP dla dokumentu
content Określa treść właściwości wpisanej w atrybucie name

Uwagi

Atrybut name jest atrybutem globalnym, ale w elemencie meta ma specyficzne znaczenie.

Atrybutu itemprop nie można definiować wraz z atrybutem name, http-equiv ani charset.

Element meta powinien znajdować się w elemencie head.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *