Element label

11 sierpnia 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Element label reprezentuje podpis elementu w interfejsie użytkownika na stronie internetowej. Podpis ten można powiązać z kontrolką formularza za pomocą atrybutu for albo umieszczając tę kontrolkę wewnątrz elementu label.

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 treść ogólna, syntagmatyczna, interaktywna, formularzowa
Elementy nadrzędne elementy treści syntagmatycznej
Elementy potomne

elementy treści syntagmatycznej

Znaczniki Znaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Normy HTML 5 — podrozdział 4.10.6; HTML 4.01 — podrozdział 17.9.1
Interfejs DOM HTMLLabelElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W HTML 5 dodano nowy atrybut form

Przykłady użycia

Formularz zawierający elementy z etykietami:
<form action=skrypt.php method=get>
  <label>Imię: <input name=imie type=text></label>
  <label>Nazwisko: <input name=nazwisko type=text></label>
  <input type=submit value=Wyślij>
</form>

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element label nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

Atrybut Opis
for Służy do wiązania elementu label z kontrolką formularza. Wartością tego atrybutu musi być identyfikator kontrolki (wartość jej atrybutu id)
form Umożliwia powiązanie elementu label z formularzem

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.