Element form

11 sierpnia 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Element form zawiera interaktywne elementy strony (kontrolki), za pomocą których użytkownik może wysłać dane na serwer.

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 treść ogólna i wyczuwalna
Elementy nadrzędne Każdy element przyjmujący treść ogólną
Elementy potomne

Treść ogólna z wyłączeniem elementu form

Znaczniki Musi mieć znacznik otwierający i zamykający
Normy HTML 5 — podrozdział 4.10.3; HTML 4.01 — podrozdział 17.3
Interfejs DOM HTMLFormElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W HTML 5 dodano atrybuty novalidate i autocomplete, a usunięto atrybut isindex

W HTML 5 atrybut action nie może mieć jako wartości pustego łańcucha, tzn. niedozwolony jest zapis action=""

W HTML 5 atrybut enctype obsługuje wartość text/plain

W HTML5 zastosowanie do formularzy mają pseudoklasy :valid i :invalid CSS

W HTML po zatwierdzeniu formularza znaki nowego wiersza są normalizowane do CRLF.

W HTML 5 zarzucono obsługę metod PUT i DELETE HTTP do wysyłania formularzy.

Przykłady użycia

Formularz zawierający różne rodzaje kontrolek
<form action="procesor_formularza.php" method="get">
  <label>Google: <input type="search" name="q"></label> <input type="submit" value="Szukaj...">
  <label>Imię: <input type="text" name="imie"></label>
  <label>Opcja: <input type="radio" name="opcja"></label>
</form>

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element form nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML 5 oraz:

Atrybut Opis
accept-charset Określa kodowanie znaków w danych przesyłanych na serwer za pomocą formularza
action Określa adres URL programu przetwarzającego dane przesłane w formularzu
autocomplete

Pozwala włączyć lub wyłączyć automatyczne uzupełnianie formularzy

enctype Określa kodowanie danych przesyłanych za pomocą formularza na serwer
method Określa metodę przesyłania danych z formularza na serwer (GET lub POST)
name Określa nazwę formularza używaną do identyfikacji go w kolekcji formularzy. Wartością tego atrybutu nie może być pusty łańcuch i nie może ona się powtarzać w obrębie kolekcji formularzy
novalidate Atrybut logiczny, którego zdefiniowanie wyłącza sprawdzanie poprawności danych wprowadzonych do formularza
target Określa miejsce wyświetlenia odpowiedzi po zatwierdzeniu formularza przez użytkownika

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *