Element datalist

11 sierpnia 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Element datalist reprezentuje zestaw opcji (elementów option) dla innych kontrolek formularza. Treść znajdująca się poza elementami option w tym elemencie stanowi treść awaryjną używaną przez stare przeglądarki. Element datalist sam nie jest prezentowany na stronie internetowej. Jego opcje można zobaczyć tylko, gdy połączy się go z innym elementem. Element ten można łączyć z elementami input za pomocą atrybutu list, tzn. atrybut list elementu input musi mieć przypisany identyfikator (wartość atrybutu id) elementu datalist

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 treść ogólna, syntagmatyczna
Elementy nadrzędne elementy treści ogólnej
Elementy potomne

elementy treści ogólnej, option

Znaczniki Znaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Normy HTML 5 — podrozdział 4.10.10
Interfejs DOM HTMLDataListElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

Element datalist został dodany w języku HTML 5

Przykłady użycia

Element datalist powiązany z elementem input. Opcje tego elementu datalist zostaną wyświetlone jako menu kontekstowe elementu input
<input list="przegladarki" />
  <datalist id="przegladarki">
  <option value="Chrome">
  <option value="Firefox">
  <option value="Internet Explorer">
  <option value="Opera">
  <option value="Safari">
</datalist>

Efekt działania tego kodu w Firefoksie 14.0.1 jest następujący:

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer
✔ — od wersji 10

Atrybuty obowiązkowe

Element datalist nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.