Element a

03 sierpnia 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Element a (ang. anchor — kotwica)

Element a służy do tworzenia dwóch rodzajów łączy: do zewnętrznych stron internetowych i wybranych miejsc w obrębie jednej strony internetowej. Treścią łącza może być nie tylko tekst, lecz również obraz graficzny.

Jeśli element a ma zdefiniowany atrybut href, to reprezentuje na stronie internetowej hiperłącze.

Jeśli element a nie ma zdefiniowanego atrybutu href, to stanowi tylko oznaczenie miejsca, w którm mógłoby znajdować się hiperłącze, gdyby było potrzebne.

Jeśli atrybut href zostanie opuszczony, nie mogą być zdefiniowane atrybuty target, download, ping, rel, media, hreflang oraz type.

Jeśli atrybut itemprop jest zdefiniowany, dodatkowo musi być zdefiniowany także atrybut href.

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 treść ogólna, syntagmatyczna, interaktywna
Elementy nadrzędne elementy syntagmatyczne
Elementy potomne elementy przezroczyste
Znaczniki Musi mieć zarówno znacznik otwierający jak i zamykający
Normy HTML 5 — podrozdział 4.6.1; HTML 4.01 — podrozdział 12.2
Interfejs DOM HTMLAnchorElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W HTML 5 atrybut target dla elementu a nie jest wycofywany (w HTML 4.01 jest wycofywany)

W HTML 5 atrybut name jest wycofywany na rzecz atrybutu id

W HTML 5 element a nie ma atrybutu shape, a w HTML 4.01 tak

Przykłady użycia

<a href="/">www.bt4.pl</a>
<a href="/#fragment">odnośnik do części strony</a>

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element a nie ma atrybutów obowiązkowych, ale zobacz opis na początku strony.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML 5 oraz:

Atrybut Opis HTML 4.01 HTML 5
href Adres URL, pod który prowadzi łącze. Łącza mogą wskazywać nie tylko strony internetowe przy użyciu protokołu HTTP, ale również inne rodzaje zasobów, np. przy użyciu protokołów file, ftp czy mailto.
hreflang Określa język dokumentu, do którego prowadzi łącze. Dla języka HTML 5 dozowlone wartości tego atrybutu są opisane w dokumencie BCP47, a dla HTML 4.01 — w dokumencie RFC1766
download Określa, że kliknięcie łącza powinno spowodować pobranie wskazywanego zasobu, a nie jego otwarcie w oknie przeglądarki
ping Zawiera listę adresów URL zasobów, które powinny być powiadomione o kliknięciu łącza mającego zdefiniowany ten atrybut
rel Określa relację między bieżącym dokumentem a dokumentem, do którego prowadzi łącze
media Określa rodzaje mediów, dla których przeznaczony jest wskazywany zasób
name Określa nazwę elementu, dzięki której można się do niego odwoływać w skryptach i stylach
rev Określa relację między bieżącym dokumentem a dokumentem, do którego prowadzi łącze. Odwrotność atrybutu rel
shape Określa kształt obszaru mapy obrazkowej
target Określa sposób otwarcia dokumentu, do którego prowadzi łącze
type Określa typ MIME dokumentu zgodny z punktem 3.7 dokumentu RFC2616

1 komentarz

  1. Ciekawy artykuł i bardzo dobrze napisany,wszystkie potrzebne informacje są zawarte w nim. Oby tak dalej. Pozdrawiam autora.

    Odpowiedz

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *