Atrybuty globalne języka HTML5

02 sierpnia 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

W języku HTML5 istnieje grupa atrybutów, które można definiować dla wszystkich elementów. Mimo że atrybuty te można stosować do wszystkich elementów, w niektórych przypadkach ich definiowanie nie ma sensu i wówczas nie daje to żadnego efektu.

Poniżej znajduje się lista wszystkich „zwykłych” globalnych atrybutów HTML 5:

Poniżej znajduje się lista wszystkich globalnych atrybutów zdarzeniowych HTML 5:

 • onabort
 • onblur
 • oncancel
 • oncanplay
 • oncanplaythrough
 • onchange
 • onclick
 • onclose
 • oncontextmenu
 • oncuechange
 • ondblclick
 • ondrag
 • ondragend
 • ondragenter
 • ondragleave
 • ondragover
 • ondragstart
 • ondrop
 • ondurationchange
 • onemptied
 • onended
 • onerror
 • onfocus
 • oninput
 • oninvalid
 • onkeydown
 • onkeypress
 • onkeyup
 • onload
 • onloadeddata
 • onloadedmetadata
 • onloadstart
 • onmousedown
 • onmousemove
 • onmouseout
 • onmouseover
 • onmouseup
 • onmousewheel
 • onpause
 • onplay
 • onplaying
 • onprogress
 • onratechange
 • onreset
 • onscroll
 • onseeked
 • onseeking
 • onselect
 • onshow
 • onstalled
 • onsubmit
 • onsuspend
 • ontimeupdate
 • onvolumechange
 • onwaiting

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *