Atrybut src

04 sierpnia 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Atrybut src służy do określania adresu URL zasobu elementu graficznego, multimedialnego lub formularza.

Przykłady użycia

Pierwszy element wstawia na stronę obraz o nazwie pies.jpg, drugi wstawia wstawia plik muzyczny o nazwie muzyka.mp3, a trzeci to element formularza z ustawioną grafiką

<img src="pies.jpg" alt="Mój pies" />
<source src="plikaudio.ogg" type="audio/ogg" />
<input type="image" src="przycisk.gif" alt="Przycisk zatwierdzania" />

Składnia atrybutu src

<nazwa_elementu src="URL">

Elementy związane z atrybutem src

Atrybut src dotyczy elementów audio (tylko HTML 5), embed (tylko HTML 5), frame (tylko HTML 4), iframe, img, input, script, source (tylko HTML 5), track (tylko HTML 5) oraz video (tylko HTML 5).

Wartości atrybutu src

Wartość Opis HTML 4.01/XHTML 1.0 HTML 5
URL Względny lub bezwzględny adres URL wskazujący miejsce przechowywania pliku graficznego lub multimedialnego

Obsługa atrybutu src przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

Różnice między tymi językami są związane tylko z obecnością nowych elementów w HTML 5 i brakiem w HTML 5 niektórych elementów z HTML 4.01.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.