Atrybut shape

03 sierpnia 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Atrybut shape służy do określania kształtu obszaru łącza na mapie obrazkowej.

Przykłady użycia

Poniższy element tworzy prostokątny obszar łącza
<area shape="rect" coords="20,30,60,120" href="gruszka.html" alt="Owoc gruszka" />

Składnia atrybutu shape

<nazwa_elementu shape="default|rect|circle|poly">

Elementy związane z atrybutem shape

W HTML 5 atrybut shape dotyczy tylko elementu area, natomiast w HTML 4 — elementów a i area.

Wartości atrybutu shape

Wartość Opis HTML 4.01/HTML HTML 5
circle Definiuje okrągły obszar łącza
default Obszar łącza obejmuje cały obraz. Jeśli ten atrybut jest zdefiniowany, nie może być zdefiniowany atrybut coords
poly Definiuje obszar łącza w kształcie wielokąta
rect W przypadku obrazu graficznego może to być informacja o autorze albo opis, w przypadku akapitu może to być przypis albo komentarz do tekstu, w przypadku cytatu mogą to być dodatkowe informacje o źródle, w przypadku treści interaktywnej może to być etykieta albo instrukcje dotyczące sposobu użycia danego elementu itd.

Obsługa atrybutu shape przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Różnice między HTML 4 a HTML 5

W języku HTML 5 atrybut shape można definiować tylko dla elementu area, natomiast w HTML 4 — dla elementów a i area.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.