Atrybut sandbox

06 sierpnia 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Atrybut sandbox elementu iframe języka HTML5 służy do określania dodatkowych ograniczeń dotyczących treści osadzanej na stronie internetowej w ramce wewnętrznej. Gdy atrybut ten zostanie zdefiniowany (sandbox=""), treść osadzona jest traktowana tak, jakby pochodziła z całkiem obcego źródła, formularze i skrypty są w niej wyłączone, łącza nie mogą prowadzić do innych kontekstów przeglądania a wtyczki są zabezpieczone. Za pomocą odpowiednich słów kluczowych (opis poniżej) można te zabezpieczenia zmodyfikować. Słowa kluczowe w wartości tego elementu, jeśli jest ich więcej niż jedno, należy oddzielać spacjami.

Przykłady użycia

Ramka wewnętrzna z wyłączonym ograniczeniem „obcego źródła” oraz z włączoną obsługą formularzy i skryptów
<iframe sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts" src="http://www.bt4.pl"></iframe>

Składnia atrybutu sandbox

<iframe sandbox="allow-forms|allow-popups|allow-same-origin|allow-scripts|allow-top-navigation" />

Elementy związane z atrybutem sandbox

Atrybut sandbox dotyczy elementu iframe.

Wartości atrybutu sandbox

Wartość Opis
allow-forms Włącza obsługę formularzy w osadzonym dokumencie
allow-popups Włącza obsługę wyskakujących okienek w osadzonym dokumencie
allow-same-origin Sprawia, że treść osadzonego dokumentu może być traktowana jak pochodząca z tego samego źródła, co sam dokument
allow-scripts Włącza obsługę skryptów w osadzonym dokumencie
allow-top-navigation Umożliwia treści osadzonej nawigację do swojego kontekstu przeglądania najwyższego poziomu

Obsługa atrybutu sandbox przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

Atrybut sandbox jest nowością języka HTML 5.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.