Atrybut readonly

11 sierpnia 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Atrybut logiczny readonly sprawia, że użytkownik może odczytać zawartość elementu, ale nie może jej zmieniać. Elementy tylko do odczytu można aktywować (także za pomocą klaiwsza Tab) i zaznaczać oraz kopiować ich zawartość.

Przykłady użycia

Element input tylko do odczytu
<input type="text" readonly>

Składnia atrybutu readonly

<nazwa_elementu disabled="readonly" />

<nazwa_elementu readonly>

Elementy związane z atrybutem readonly

Atrybut readonly dotyczy elementów input (nie licząc typów hidden, range, color, checkbox, radio, file oraz button) i textarea.

Wartości atrybutu readonly

Atrybut readonly jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <input readonly>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <input readonly="readonly" />

Obsługa atrybutu readonly przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

Brak.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.