Atrybut name

01 sierpnia 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Atrybut name ma dwa główne zastosowania. Po pierwsze może być używany do określania nazwy elementu, aby można go było znaleźć w innym miejscu, np. skrypcie. Po drugie atrybut name jest używany do określania nazwy metadanych w elemencie meta.

Przykłady użycia

Przykłady użycia atrybutu name do określania nazwy elementu:
<form action="skrypt.php" method="post" name="formularz">
<input type="radio" name="plec" value="Kobieta" />

Składnia atrybutu name

<nazwa_elementu content="tekst">

Elementy związane z atrybutem name

HTML 4.01/XHTML 1.0 HTML 5
button, textarea, applet, select, form, frame, iframe, img, a, input, object, map, param, meta button, fieldset, input, keygen, output, select, textarea, form, iframe, object, map, meta, param

Wartości atrybutu name

Wartość Opis Elementy
tekst Nazwa elementu applet (tylko HTML 4.01),button, fieldset, frame (tylko HTML 4.01), input, keygen, output, select, textarea, form, map, param
słowo kluczowe Wartość określająca metadane meta

Obsługa atrybutu name przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W języku HTML5 atrybut name dla elementu a jest dozwolony, ale jego stosowanie w ten sposób jest odradzane na rzecz atrybutu id. Dla elementu img atrybut name w HTML5 został usunięty.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.