Atrybut icon

02 sierpnia 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Atrybut icon służy do określania ikony dla elementu polecenia (command).

Przykłady użycia

PPolecenie ze zdefiniowaną ikoną
<command type="command" label="External" icon="external.png" />

Składnia atrybutu icon

<command icon="adres_URL_ikony">

Elementy związane z atrybutem icon

Atrybut icon można definiować dla elementu command.

Wartości atrybutu icon

Wartość Opis HTML 4.01/XHTML 1.0 HTML 5
adres URL ikony Względny lub bezwzględny adres URL pliku graficznego mającego pełnić rolę ikony polecenia

Obsługa atrybutu icon przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

Atrybut icon jest nowością języka HTML 5.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.