Atrybut hidden

01 sierpnia 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Atrybut hidden oznacza, że mający go element już lub jeszcze nie powinien znajdować się na stronie albo że jest przeznaczony do użytku przez inne części strony, ale nie bezpośrednio przez użytkownika. Elementy z atrybutem hidden nie są wyświetlane na stronie.

Przykłady użycia

Poniższy element div jest ukryty
<div hidden="hidden">Ten element będzie niewidoczny w oknie przeglądarki.</div>

Składnia atrybutu hidden

<nazwa_elementu hidden="hidden">

<nazwa_elementu hidden>

Elementy związane z atrybutem hidden

Atrybut hidden można definiować dla wszystkich elementów języka HTML 5.

Wartości atrybutu hidden

Atrybut hidden jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <p hidden>Treść akapitu</p>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <p hidden="hidden">Treść akapitu</p>

Obsługa atrybutu hidden przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

Atrybut hidden jest nowością języka HTML 5.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.