Atrybut formmethod

02 sierpnia 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Atrybut formmethod służy do określania metody wysyłania danych z formularza i przesłania ustawienie atrybutu method formularza.

Przykłady użycia

Naciśnięcie przycisku Wyślij spowoduje wysłanie formularza metodą POST, natomiast naciśnięcie przycisku Wyślij GET spowoduje wysłanie formularza metodą GET
<form action="skrypt.php" method="post">
  Imię: <input type="text" name="imie" /><br />
  Nazwisko: <input type="text" name="nazwisko" /><br />
  <button type="submit">Wyślij</button><br />
  <input type="submit" value="Wyślij GET" formmethod="get" formaction="skryptget.php" />
</form>

Składnia atrybutu formmethod

<nazwa_elementu formmethod="get|post">

Elementy związane z atrybutem formmethod

Atrybut formmethod można definiować dla elementów button i input typu submit.

Wartości atrybutu formmethod

Wartość Opis HTML 4.01/XHTML 1.0 HTML 5
GET Powoduje wysłanie danych formularza na serwer metodą GET
POST Powoduje wysłanie danych formularza na serwer metodą POST

Obsługa atrybutu formmethod przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

Atrybut formmethod jest nowością języka HTML 5.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.