Atrybut download

02 sierpnia 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Atrybut download zdefiniowany dla hiperłącza oznacza, że hiperłącze to służy do pobierania jakiegoś zasobu. Wartość tego atrybutu, jeśli zostanie zdefiniowana oznacza sugerowaną nazwę dla wskazywanego pliku, pod jaką powinien on zostać zapisany w komputerze użytkownika. Wartości tej nie dotyczą żadne specjalne ograniczenia, ale należy wziąć pod uwagę, że systemy operacyjne mają różne zasady dotyczące stosowania znaków interpunkcyjnych w nazwach plików.

Przykłady użycia

Kliknięcie poniższego łącza spowoduje pobranie na komputer pliku PDF pod nazwą Komputer w pracy tłumacza.pdf
<a href="/download/ksiazka.pdf" download="Komputer w pracy tłumacza">Komputer w pracy tłumacza</a>

Składnia atrybutu download

<nazwa_elementu download="sugerowana nazwa pliku">

Elementy związane z atrybutem download

Atrybut download dotyczy elementów a i area.

Wartości atrybutu download

Wartość Opis HTML 4.01/XHTML 1.0 HTML 5
tekst Sugerowana nazwa dla pliku pobranego na komputer użytkownika

Obsługa atrybutu download przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybut download nie jest aktualnie obsługiwany przez żadną z najważniejszych przeglądarek.

Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

Atrybut download jest nowością języka HTML 5.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.